De Eijnderic biedt een breed aanbod aan culturele activiteiten, waarmee we voorzien in de behoefte van de inwoners van Bernheze. Bij ons moet iedereen op elk moment kunnen kiezen uit een passende activiteit. Bij het samenstellen van ons aanbod houden we enerzijds rekening met de vraag vanuit de samenleving en anderzijds zorgen we zelf voor een prikkelend aanbod van nieuwe activiteiten. We luisteren naar de vraag en roepen vragen op.

Kernwaarden van onze organisatie zijn:

  • Ontmoetingsplaats
  • Centraal in de samenleving
  • Mensen met elkaar verbinden
  • Kwaliteit
  • Betaalbaar
  • Er zijn voor iedereen (ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst/ politieke voorkeur)