ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMERACTIVITEITEN


  1. U schrijft zich in door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier of door het doorlopen van het inschrijfproces op onze website;
  2. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de zomeractiviteiten krijgt u schriftelijk een definitieve bevestiging van de activiteit(en) waarvoor u ingeschreven bent;
  3. Bij annulering tot 14 dagen voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt brengen wij u € 8,00 per activiteit die u annuleert in rekening. Na deze periode bent u bij annulering de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. Het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen;
  4. Door ondertekening van het formulier machtigt u Stichting de Eijnderic om eenmalig de deelnemersbijdrage van uw bankrekening af te schrijven. Uiteraard worden alleen de kosten geïncasseerd van de activiteiten die doorgaan;
  5. Afwezigheid tijdens activiteiten van de zomeractiviteiten geeft geen recht tot restitutie;
  6. De Eijnderic behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren als de omstandigheden daartoe leiden;
  7. Wilt u samen met anderen aan dezelfde activiteit deelnemen, gelieve dit dan te vermelden op het inschrijfformulier en de formulieren aan elkaar geniet in te leveren. Schrijft u in via de website dan kunt u dit vermelden in het vak “opmerkingen”. Doet u dit niet tegelijkertijd dan bestaat de kans dat u niet samen ingedeeld kunt worden;
  8. Bij deelname aan een excursie komt u op eigen gelegenheid naar het startpunt.
  9. Tijdens de activiteiten kunnen foto's gemaakt worden . Het is mogelijk dat deze foto's worden gebruikt om activiteiten van de Eijnderic te promoten. U kunt het vooraf aangeven als u dit niet gewenst vindt. Door inschrijving geeft u toestemming voor het gebruik van deze foto's.