ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMERACTIVITEITEN


  1. U schrijft zich in door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier of door het doorlopen van het inschrijfproces op onze website;
  2. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de zomeractiviteiten krijgt u schriftelijk een definitieve bevestiging van de activiteit(en) waarvoor u ingeschreven bent;
  3. Bij annulering tot 14 dagen voor de dag waarop de activiteit plaatsvindt brengen wij u € 4,00 per activiteit die u annuleert in rekening. Na deze periode bent u bij annulering de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd. Het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen;
  4. In de prijs is rekening gehouden met de subsidie van de gemeente Bernheze. De cursusprijs geldt voor de inwoners van de gemeente Bernheze. De overige cursisten betalen € 1,00 per activiteit extra;
  5. Door ondertekening van het formulier machtigt u Stichting de Eijnderic om eenmalig de deelnemersbijdrage van uw bank-/giro rekening af te schrijven. Uiteraard worden alleen de kosten geïncasseerd van de activiteiten die door gaan. Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incasso ID stichting de Eijnderic NL39ZZZ410849950000;
  6. Afwezigheid tijdens activiteiten van de zomeractiviteiten verplicht Stichting de Eijnderic niet tot terugbetaling van de deelnemersbijdrage;
  7. De Eijnderic behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren indien de omstandigheden daartoe leiden;
  8. Wilt u samen met anderen aan dezelfde activiteit deelnemen, gelieve dit dan te vermelden op het inschrijfformulier en de formulieren aan elkaar geniet in te leveren. Schrijft u in via de website dan kunt u dit vermelden in het vak “opmerkingen”. Doet u dit niet tegelijkertijd dan bestaat de kans dat u niet samen deel kunt nemen doordat een activiteit al volgeboekt is.