Privacyreglement

Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen, worden door Stichting de Eijnderic opgeslagen in onze cursistenadministratie en zorgvuldig bewaard.

Stichting de Eijnderic verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten (en docenten) te informeren over hun cursus en andere wetenswaardigheden over het cursusprogramma. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in een privacyregelement.