Meer info over het ERK

ERK is de afkorting van Europees Referentiekader. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.

Het ERK onderscheidt zes niveaus;        

A1 is het laagste niveau, C2 is het niveau van de 'near native speaker' met een academisch denkniveau.

Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde.

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven.

De Eijnderic neemt geen examens af om een niveau te halen maar gebruikt de ERK normering als indicatie voor het niveau. Klik hier om naar de ERK richtlijnen te kijken van de verschillende niveaus.


Klik hier om terug te gaan naar het aanbod van onze taalcursussen