TYPEN Jeugd

Wil je alles weten over onze typevaardigheid? Klik hier voor onze digitale flyer met alle informatie en veelgestelde vragen.

Advies
Wij adviseren de cursus voor kinderen uit groep 7 of 8. Onze ervaring is dat kinderen uit groep 6 vaak nog te jong zijn en hun handen soms nog net te klein zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je, als je hebt leren typen, ook blíjft typen om je vaardigheden te onderhouden. Ook daar moet je dus naar kijken als je besluit om te leren typen.

Opzet
Wij geloven dat kinderen het best leren typen wanneer ze wekelijks les krijgen van een docent. Door deze herhaling beklijven de aangeleerde vaardigheden het best. Daarnaast is het advies om minstens 4x per week 15 minuten per dag thuis te oefenen.

Diplomagarantie
Wij geloven in onze opzet van de cursus, het programma en de docent en garanderen dan ook dat je op het einde van de cursus een diploma haalt. De voorwaarde is wél dat jij minstens 4x per week thuis oefent (15 min per dag). Zonder je eigen inspanning is geen enkel diploma haalbaar. Voldoe jij hieraan dan garanderen we dat je op het einde van de cursus aan eisen voldoet om een diploma te halen.

Onze typecursus wordt gegeven op verschillende weekdagen en door verschillende docenten.