Kunstgeschiedenis Literatuur en (kunst)- geschiedenis

Kunstgeschiedenis seizoen 2024-2025


Tijdens deze cursus volgen, bekijken en bespreken we per bijeenkomst meestal het werk en het leven van één kunstenaar uit de periode van eind 19e eeuw tot begin van de 21e eeuw. Grofweg gaat het over hun bijdrage aan het ontstaan van de Moderne Kunst, zowel de ontwikkelingen naar de abstracte- als de ontwikkelingen die er zijn geweest in de figuratieve Kunst. Het kan gaan om een schilder, een beeldhouwer, een architect of een fotograaf en in onze tijd kunnen die disciplines behoorlijk in elkaar overgaan. We volgen dus het werk uit een heel leven, staan stil bij dat leven zelf, gaan in op de stijl en de stroming die er bij kan horen en de relatie met de tijd en de maatschappij waarin de kunstenaar leeft en werkt. Ook doen we een paar keer een uitstapje naar relevante kunstenaars uit voorgaande eeuwen en we behandelen enkele thema-onderwerpen.        Tenslotte wordt ook aandacht besteed aan belangrijke tentoonstellingen die er in 2024 en 2025 te zien zijn in Nederland.


Enkele geplande voorbeelden van kunstenaars en thema’s voor aankomend seizoen zijn: • Masaccio uit de vroege Italiaanse Renaissance kort na 1400  

 • Paolo Veronese  werkt in Venetië ten tijde van het Maniërisme rond 1550  

 • Max Liebermann  een Duitse Impressionist aan het einde van de 19e eeuw

 • Franz Marc één van de oprichters van Der Blaue Reiter rond 1910 

 • Max Beckmann Duits expressionist met een hele eigen stijl   

 • Chaïm Soutine uit de eerste helft van de 20e eeuw     

 • Carel Visser  Nederlandse beeldhouwer uit de 20e eeuw    

 • Huib van Vugt Een 20e eeuwse schilder uit onze eigen omgeving  

 • Clyfford Still Een Amerikaanse abstract expressionist van na de W.O.II  

 • Zaha Hadid Iraaks – Britse architecte met moderne architectuur

 • de thema’s:         Vrouwen van het Bauhaus   

 • tentoonstellingen te besprekenDe cursus wordt 1 x per 2 weken gegeven.

Bekijk de cursusgegevens

Locatie & docent Start & dag Tijden & data

Bekijk ook andere cursussen uit deze categorie